Budżet obywatelski Tychy 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tychy 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.01.2018 - 19.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.02.2018 - 30.04.2018
  3. Głosowanie 07.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 05.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Tychy 2018: zasady

Budżet partycypacyjny w Tychach to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne. Mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie.
Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2019 r.
Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 7 września. Do realizacji w roku 2019 wybrano 67 projektów.
Najwięcej punktów zdobyły projekty: "SP 37 z technologią od pierwszaka do seniora" (12.434), Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy (6801) oraz budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29 (6337).

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tychy

Lokalizacja: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy Telefon 32 7763333
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości