Budżet obywatelski Tychy 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tychy 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.01.2017 - 20.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.02.2017 - 30.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.05.2017
  4. Głosowanie 08.09.2017 - 22.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Tychy 2017: zasady

IV Budżet Obywatelski w Tychach jest już po głosowaniu. Projekty wybrane do realizacji zostały przedstawione 6 października. Realizacja nastąpi w 2018 r.

Budżet obywatelski w Tychach wynosił 5 mln zł. Kwota ta została rozdzielona na 24 okręgi. Projekty mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy, którzy skończyli 16 lat. Każdy projekt był omawiany z autorami podczas spotkań konsultacyjnych.

Wśród zwycięskich projektów ponownie wygrały wnioski o budowę chodników i naprawę infrastrukturę, ale coraz częściej ludzie zaczynają przeznaczać pieniądze z budżetu obywatelskiego na różnego rodzaju zabawy integracyjne. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu, w roku 2018 do przetłumaczenia poszła kronika szkoły paprocańskiej, ponadto organizowane półkolonie i różnego rodzaju festyny.

Z ciekawszych projektów do realizacji w roku 2018 warto wymienić:
budowę sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii, kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego czy doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej.
Po raz pierwszy były też nagrody za duże zaangażowanie w głosowanie.
Dostały je: Wilkowyje (są to warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin), Warogłowiec ( remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej), Jaroszowice ( półkolonie letnie i zimowe), Cielmice ( budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej i ul. Jedności), Żwaków ( budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej) i osiedle Z (ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka 40 i ul. Żółkiewskiego 26. ).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tychy

Lokalizacja: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy Telefon +32 7763333
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości