Budżet obywatelski Turek 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Turek 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.03.2018 - 06.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.04.2018 - 16.05.2018
  3. Głosowanie 03.06.2018 - 19.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 20.06.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Turek 2018: zasady

Budżet Obywatelski jest to część budżetu publicznego, która została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców miasta. Jeżeli mieszkasz w Turku, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na projekt lub po prostu chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców, to właśnie ten projekt jest skierowany do Ciebie!

Mieszkańcy Turku po raz drugi będą mieli szansę na realizację własnych projektów: remont chodników, doposażenie placów zabaw, upiększenie skwerów czy organizację imprezy kulturalnej. Na realizację projektów, które zostaną najwyżej ocenione w publicznym głosowaniu, Miasto przeznacza 500 000 złotych.

Każdy zgłoszony projekt jest poddany rejestracji i weryfikacji, czy spełnia wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Każdy projekt z pozytywną opinią został zakwalifikowany i poddany głosowaniu.

Każdy mieszkaniec miasta, który skończył 16 lat może zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty. Warunkiem koniecznym do poprawnego zagłosowania jest podanie swojego numer PESEL. Oddać głos można było w sposób tradycyjny, w urzędzie miasta, bądź też drogą elektroniczną.

W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Turek najwięcej punktów zdobyły projekty:
1. Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście
2. Przebudowa zadaszenia trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie 1000-lecia
3. Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej Fitness na terenie Stadionu
4. Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
5. Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2

Łącznie oddanych głosów: 1979
W tym:
Elektronicznych 1958
Tradycyjnych: 21 (5 głosów nieważnych)

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Turku

Lokalizacja: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek Telefon 63 289 61 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości