Budżet obywatelski Trzebnica 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Trzebnica 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.03.2018 - 30.03.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.03.2018 - 13.04.2018
  3. Głosowanie 16.04.2018 - 20.05.2018
  4. Ogłoszenie wyników 04.06.2018
  5. Realizacja projektów 04.06.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Trzebnica 2018: zasady

W budżecie obywatelskim gminy Trzebnica co roku do wydania jest 100000 zł. Na projekty zgłoszone przez mieszkańców mogą głosować pełnoletnie osoby zameldowane na okres stały lub czasowy w gminie. Zgłaszana zadania muszą być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku. Zadania mają mieć charakter inwestycyjny lub społeczny, np. sportowy lub artystyczny.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Trzebnicy

Lokalizacja: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica Telefon 71 312-06-11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości