Budżet obywatelski Trzebnica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Trzebnica 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 21.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.04.2017 - 28.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.04.2017
  4. Głosowanie 04.04.2017 - 26.04.2017
  5. Ogłoszenie wyników 27.04.2017 - 04.06.2017
  6. Realizacja projektów 04.04.2017 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Trzebnica 2017: zasady

W budżecie obywatelskim gminy Trzebnica co roku do wydania jest 100000 zł. Na projekty zgłoszone przez mieszkańców mogą głosować pełnoletnie osoby zameldowane na okres stały lub czasowy w gminie. Zgłaszana zadania muszą być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku. Zadania mają mieć charakter inwestycyjny lub społeczny, np. sportowy lub artystyczny.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Trzebnicy

Lokalizacja: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica Telefon 71 312-06-11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości