Budżet obywatelski Toszek 2017

Budżet obywatelski Toszek 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 29.06.2017 - 30.11.2017
  2. Składanie wniosków projektów 17.07.2017 - 07.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.08.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  5. Głosowanie 15.09.2017 - 27.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Toszek 2017: zasady

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło 14 projektów o łącznej wartości 292.046,41 zł. Dokładnie połowa z nich to przedsięwzięcia inwestycyjne, a druga połowa - przedsięwzięcia społeczne. Podczas weryfikacji formalnej i prawno - finansowej stwierdzono, że zgodnie z Regulaminem pod głosowanie mieszkańców poddanych zostało 8 wniosków o łącznej wartości 180.361,41 zł.

Największą popularnością cieszył się projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu", który podczas głosowania uzyskał 367 głosów.
Kolejne projekty, które będą zrealizowane to:
Altana - scena na Zamkowcu
Remont świetlicy środowiskowej – HARCÓWKI
Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Toszek

Lokalizacja: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek Telefon 32 237-80-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości