Budżet obywatelski Toruń 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Toruń 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.03.2017 - 31.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2017 - 31.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.06.2017
  4. Głosowanie 17.07.2017 - 26.07.2017
  5. Ogłoszenie wyników 25.07.2017
  6. Działania informacyjne 08.03.2017 - 25.07.2017
  7. Realizacja projektów 01.08.2017 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Toruń 2017: zasady

Budżet Obywatelski Torunia jest finansowany z wpływów do kasy miejskiej pochodzących z podatku od nieruchomości. Kwota dzielona w ramach BO stanowi sześć procent tej sumy.
30 procent środków z budżetu obywatelskiego jest przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich, reszta tworzy pulę lokalną. Pula lokalna środków przeznaczona jest dla 13 okręgów. Połowa puli jest dzielona po równo na 13 części, 25 procent proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych okręgów, a 25 procent proporcjonalnie do liczby ich zameldowanych mieszkańców.
Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie dwie propozycje osiedlowe i jedną propozycję ogólnomiejską. Składając wniosek musi dołączyć do niego listę 15 podpisów osób popierających projekt. Wnioskodawca musi mieć ukończone 16 lat.
W 2017 roku wnioski można było składać od 8 do 31 marca 2017 r. Od 1 kwietnia do 31 maja urzędnicy mieli czas na weryfikację formalną wniosków. Listy projektów do głosowania zostały ogłoszone na początku czerwca, a od 17 do 26 czerwca odbywało się głosowanie. Wyniki ogłoszono przed 25 lipca.
Każda osoba uprawniona do głosowania, czyli mająca skończone 16 lat, mogła głosować na trzy projekty ogólnomiejskie oraz trzy z jednej listy osiedlowej. Głosować można było przez internet, oraz wypełniając karty do głosowania i wrzucając je do urn umieszczonych w różnych instytucjach.
Budżetowi Obywatelskiemu w Toruniu od samego początku towarzyszą dyskusje dotyczące zasad jego funkcjonowania - głównie udziału instytucji, które mają znacznie większe możliwości w przeforsowywaniu swoich przedsięwzięć niż zwykli obywatele.
Drugim poważnym problemem jest "ostateczna wycena prezydenta". Zgodnie z regulaminem prezydent miasta ma prawo zmienić wartość danego projektu, jednak powinien to zrobić przed zakończeniem weryfikacji. Tymczasem urzędnicy miejscy, powołując się na ten przepis, zmieniają wartości projektów po zakończeniu głosowania, istotnie wpływając na ostateczny kształt listy zwycięzców.
Zgodnie z przepisami, jeżeli projekt zajął w głosowaniu wysokie miejsce na liście, jednak jest zbyt drogi i jego wartość przekracza środki dostępne w puli, wtedy odpada, a realizowany jest projekt następny w kolejce, cieszący się mniejszym poparciem, ale tańszy.
Urzędnicy po zakończeniu głosowania, działając bez żadnej społecznej kontroli, zmieniają wartości projektów często przepychając w ten sposób przedsięwzięcia, które z powodu zbyt wysokich cen powinny odpaść. Często są to inicjatywy, za którymi stoją instytucje.
Wśród głosujących budzi to wiele złych emocji, jednak gospodarze miasta bronią takiego porządku. Wymuszane przez mieszkańców zmiany regulaminu, kończą się na ogół na kosmetyce, omijając sedno problemu.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Torunia

Lokalizacja: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Telefon 56 611 87 77
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości