Budżet obywatelski Toruń 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Toruń 2019: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 06.05.2019 - 14.06.2019
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 06.05.2019 - 04.11.2019
  3. Składanie wniosków projektów 13.05.2019 - 14.06.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.06.2019 - 13.09.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.09.2019
  6. Składanie odwołań 13.09.2019 - 20.09.2019
  7. Rozpatrywanie odwołań 20.09.2019 - 04.10.2019
  8. Głosowanie 12.10.2019 - 21.10.2019
  9. Ogłoszenie wyników 04.11.2019
  10. Realizacja projektów 05.11.2019 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Toruń 2019: zasady

Od tegorocznego głosowania zostało zniesione ograniczenie wiekowe dla projektodawców oraz dla uczestników głosowania. Równocześnie wprowadzony został wymóg pisemnego oświadczenia od rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich na udział w procedurze - wymogi są związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zmianie uległa również liczba osób popierających wniosek na etapie składania: ustawa wskazuje maksymalny próg wymaganego poparcia na poziomie 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą środków. Dla niewielkich osiedli, jak Czerniewice czy Kaszczorek są to 2 osoby, ale dla dużych osiedli, jak Rubinkowo czy Bydgoskie to liczba 15 popierających. Zmieniły się terminy a sama procedura została znacznie wydłużona.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Torunia

Lokalizacja: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Telefon 56 611 87 77
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości