Budżet obywatelski Toruń 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Toruń 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 05.03.2018 - 31.03.2018
  2. Składanie wniosków projektów 05.03.2018 - 31.03.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2018 - 31.05.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.05.2018 - 05.06.2018
  5. Głosowanie 16.06.2018 - 25.06.2018
  6. Ogłoszenie wyników 25.06.2018
  7. Realizacja projektów 25.07.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Toruń 2018: zasady

Budżet Obywatelski Torunia jest finansowany z wpływów do kasy miejskiej pochodzących z podatku od nieruchomości. Kwota dzielona w ramach BO stanowi sześć procent tej sumy.
30 procent środków z budżetu obywatelskiego jest przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich, reszta tworzy pulę lokalną. Pula lokalna środków przeznaczona jest dla 13 okręgów. Połowa puli jest dzielona po równo na 13 części, 25 procent proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych okręgów, a 25 procent proporcjonalnie do liczby ich zameldowanych mieszkańców.
Każdy mieszkaniec, który skończył 16 lat może zgłosić maksymalnie dwie propozycje osiedlowe i jedną propozycję ogólnomiejską. Składając wniosek musi dołączyć do niego listę 15 podpisów osób popierających projekt.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Torunia

Lokalizacja: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Telefon 56 611 87 77
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości