Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 25.04.2017 - 09.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.06.2017 - 31.08.2017
  3. Głosowanie 01.09.2017 - 15.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 16.09.2017 - 13.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2017: zasady

W Tomaszowie Mazowieckim budżet obywatelski jest realizowany od 2015 roku. Na początek do podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie był 1 mln zł, a ostatnio pulę tą zwiększono do 1,5 mln zł, przede wszystkim dlatego, że zainteresowanie mieszkańców zgłaszaniem projektów było bardzo duże. W pierwszej edycji zgłoszono bowiem blisko 50 pomysłów. Tomaszowianie najczęściej wnioskują o naprawę dróg oraz o nowe place zabaw i miejsca rekreacji.
W połowie października 2017 roku ogłoszono wyniki trzeciej edycji, do realizacji w 2018 roku zostało wybranych głosami mieszkańców 10 projektów, 2 ogólnomiejskie i 8 w czterech rejonach. Właśnie trwa realizacja tych zadań.

Tak wygląda lista zwycięskich projektów:
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach. Przewidywany koszt projektu: 405 300,00 zł.
Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
Przewidywany koszt projektu to 200 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości
94 700,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.

PROJEKTY LOKALNE
I rejon zamieszkania:
Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki. Przewidywany koszt projektu: 250 000,00 zł.

II rejon zamieszkania:
Senior w formie-integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików. Przewidywany koszt projektu: 84 000,00 zł.
Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy
Przewidywany koszt projektu: 121 350,00 zł.
Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz. - Przewidywany koszt projektu to 176 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości
44 650,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.

III rejon zamieszkania:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Przewidywany koszt projektu: 141 700,00 zł.
Ulica Niska "Nasza odnowa". Przewidywany koszt projektu to 238 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 108 300,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.

IV rejon zamieszkania:
Kącik edukacyjno-zabawowy przy ZSP nr 7 „Pod Chmurką”. Przewidywany koszt projektu: 149 757,00 zł.
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8. Przewidywany koszt projektu to 109 805,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 100 243,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Lokalizacja: ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Telefon 44 724 32 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości