Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 18.06.2018 - 12.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 12.07.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.07.2018 - 03.09.2018
  4. Głosowanie 04.09.2018 - 17.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 12.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Tomaszów Mazowiecki 2018: zasady

W czwartej edycji Tomaszowskie Budżetu Obywatelskiego zaszły istotnie zmiany, przede wszystkim nie ma już podziału na projekty ogólnomiejskie i lokalne. Wprowadzono natomiast podział na projekty infrastrukturalne oraz społeczne. Zmiana dotyczy także głosowania, od tego roku mogą głosować także niepełnoletni mieszkańcy Tomaszowa, w ich imieniu zagłosują rodzice i opiekunowie. Do podziału jest, podobnie jak rok temu, 1,5 mln zł.
Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 4 września i trwało do 17 września.
W głosowaniu mieszkańców zwyciężyły dwa projekty infrastrukturalne oraz trzy projekty społeczne.
Oto zwycięzcy:
1. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne” (TBO/12/2018) o wartości 1 030 000,00 zł.
2. „Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulic Adama Mickiewicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej” (TBO/20/2018). Ten projekt zostanie zrealizowany częściowo za pozostałą kwotę z puli środków przeznaczonych na projekty infrastrukturalne, tj. 170 000,00 zł.

3. Zakup sprzętu do ratowania życia - AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy (TBO/21/2018)
- Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport! (TBO/25/2018)
- PODLEŚNA PRZYSTAŃ ZDROWIA DLA SENIORA – działania na rzecz aktywności seniorów w ORDN (TBO/6/2018)
Dwa pierwsze zadania zostaną zrealizowane w pełnym zakresie. Trzeci projekt natomiast, z uwagi na pozostałą kwotę w wysokości 69 444,00 zł, będzie wymagał zmniejszenia zakresu rzeczowego.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Lokalizacja: ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Telefon 44 724 23 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości