Budżet obywatelski Tczew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tczew 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 19.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 20.10.2017 - 03.11.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.11.2017 - 08.12.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.12.2017
  5. Głosowanie 16.12.2017 - 05.01.2018
  6. Ogłoszenie wyników 25.01.2018
  7. Realizacja projektów 01.02.2018

Budżet obywatelski Tczew 2018: zasady

Pomysły mieszkańców zostały zweryfikowane przez urzędników pod względem zgodności z regulaminem. Kolejnym krokiem było głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty, co nastąpiło od 16 grudnia do 5 stycznia 2018. Miasto zostało podzielone na 12 okręgów.
Nowością było przeznaczenie 200 tys. zł na budżet obywatelski dla miejskich szkół. Każda "otrzyma" po 20 tys. zł, a o wyborze inwestycji zrealizowanej na obszarze szkoły zadecydowali sami uczniowie podczas głosowania.
Zagłosowało na 5 edycję BO 2018 w Tczewie 6028 osób: w tym 960 (15.93%) przez Internet i 5068 (84.07%) “papierowo”
Oddano 7755 głosów: w tym 1162 (14.98%) przez Internet oraz 6593 (85.02%) “papierowo”.

Wyniki 5 edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 w Tczewie (17 projektów do realizacji):

Okręg 1
Kwota do podziału 87.000 zł
* Monitoring SP nr 7 i terenów rekreacyjnych na os. Staszica

Okręg 2
Kwota do podziału 110.000 zł
* Kompleksowa modernizacja placu zabaw znajdującego się między ul. Kasztanową a Al. Solidarności przy Klubie Młodzieżowym Przystań

Okręg 3
Kwota do podziału 42.000 zł
* Modernizacja placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły 2

Okręg 4
Kwota do podziału 79.000 zł
* Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych przy wieżowcu Akacjowa 4 i bloku Akacjowa 6
* Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej

Okręg 5
Kwota do podziału 51.000 zł
* Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy blokami Jagiełły 1-3

Okręg 6
Kwota do podziału 84.000 zł
* Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Czerwonego Kapturka – projekt
* Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Kociewskiej – projekt
* Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy bloku Rokicka 21

Okręg 7
Kwota do podziału 110.000 zł
* Rozbudowa i ogrodzenie tzw. Małego placu na Jedności Narodu, budowa boiska plażowego 3 w 1 (gra w piłkę nożną i piłkę ręczną ), rozbudowa placu zabaw dla małych dzieci w trampoliny ziemne, bujaki-hamaki, statek ze zjeżdżalniami dla dzieci, stoły piłkarzyki

Okręg 8
Kwota do podziału 83.000 zł
* Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego oraz modernizacja placu zabaw przy bloku Zwycięstwa 17
* Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz pod wieżowcami Zwycięstwa 18
* Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych koło wieżowca Al.
Zwycięstwa 20 i dwóch trójkątów zielonych pomiędzy wieżowcami Al.Zwycięstwa 20 i 19

Okręg 9
Kwota do podziału 127.000 zł
* Rozbudowa i wymiana placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim

Okręg 10
Kwota do podziału 103.000 zł
* Plac zabaw Niecka Czyżykowska, Wielki Statek Zabawowy

Okręg 11
Kwota do podziału 68.000 zł
* Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa

Okręg 12
Kwota do podziału 56.000 zł
* Zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego na działce 822 / 6 obr. 9

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Tczewie

Lokalizacja: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Telefon 58 77-59-300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości