Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 22.06.2018 - 29.06.2018
  2. Składanie wniosków projektów 03.09.2018 - 07.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2018 - 14.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.09.2018
  5. Składanie odwołań 18.09.2018 - 25.09.2018
  6. Głosowanie 28.09.2018 - 05.10.2018
  7. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2018: zasady

Od 3 do 7 września 2018 roku można było zgłaszać wnioski do Budżetu Partycypacyjnego miasta Tarnowskie Góry na rok 2019. Pula środków w tym roku wyniesie 750 000 zł, a pieniądze zostaną podzielone na trzy równe części - po 250 000 zł każda.
Zgodnie z nowymi zasadami miasto podzielone jest na 3 rejony. W jednym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego w jednym rejonie może być zrealizowane tylko jedno zadanie. W przypadku niższych kosztów realizacji zadań niewykorzystane środki wracają do Budżetu Miasta. Każdy z rejonów może przeznaczyć na swoje zadanie 250 tys. zł. Wszystko po to, aby jak największa ilość dzielnic miała szansę na realizację swoich propozycji.

Planowano, że głosowanie na propozycje projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego miasta Tarnowskie Góry prowadzone będzie wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.tarnowskiegory.pl W ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry głosować miały osoby, które są pełnoletnie i zameldowane na terenie Tarnowskich Gór, poprzez zaznaczenie jednej pozycji na formularzu. Głosowanie miało się rozpocząć 28 września, jednak do niego... nie doszło. Dlaczego?

Mieszkańcy zgłosili dziewięć projektów, ale ostatecznie tylko dwa przeszły weryfikację i miały być poddane pod głosowanie. W tej sytuacji zdecydowano, że głosowania nie będzie, a oba projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Projekty te to "Rowerowe miasteczko ruchu drogowego przy SP 10 przy ul. Kochanowskiego 15" oraz "Budowa siłowni zewnętrznej oraz boisk do boule przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich w Rybnej".

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Lokalizacja: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry Telefon 32-39-33-600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości