Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.04.2017 - 31.05.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 25.06.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.06.2017
  4. Głosowanie 30.06.2017 - 29.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 14.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Tarnowskie Góry 2017: zasady

Do czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Tarnowskich Górach zgłoszono w sumie 9 projektów. Zespół Weryfikujący Wykonalność Projektów zakwalifikował do głosowania sześć z nich
Głosowanie odbywało się tylko poprzez internet, za pomocą aplikacji dostępnej tylko na czas głosowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry. Osoby, które nie miały dostępu do komputera, mogły skorzystać z urządzeń w Biurze Informacji Turystycznej w Tarnowskich Górach na rynku.

„Skwer rekreacyjno wypczynkowy w Strzybnicy" to nazwa projektu, który zdobył najwięcej głosów w bieżącej edycji budżetu obywatelskiego w Tarnowskich Górach. Inicjatywa zdobyła ponad 1500 głosów mieszkańców miasta.
Skwer to centralny punkt dzielnicy, stanowiący miejsce do wspólnych spotkań, wypoczynku, rekreacji, budowania więzi społecznych, ale też punkt upamiętniający i odwołujący się do historii i tradycji dzielnicy. Skwer mieści się przy ul. Strzybnickiej w Tarnowskich Górach - to teren pomiędzy blokami a piekarnią i remizą strażacką.

W tegorocznej edycji tarnogórskiego budżetu obywatelskiego oddano łącznie 3634 głosy.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Lokalizacja: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry Telefon 32-39-33-600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości