Budżet obywatelski Tarnowo Podgórne 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tarnowo Podgórne 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 30.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.09.2017 - 13.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.10.2017
  4. Głosowanie 13.11.2017 - 24.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 29.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Tarnowo Podgórne 2017: zasady

Najważniejszym celem wprowadzenia Budżetu Inicjatyw Społecznych w Gminie Tarnowo Podgórne jest wspieranie realizacji pomysłów mieszkańców.
Dotychczas, aby realizować pomysły, trzeba było założyć stowarzyszenie i ubiegać się o wsparcie w ramach gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – Nie każdy jednak chciał formalizować swoje działania – mówi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – A przecież warto o każdy pomysł zadbać i jeśli tylko pozwalają na to możliwości organizacyjne i finansowe, realizować. Bo spotkania sąsiedzkie, akcje społeczne i inne podobne propozycje integrują mieszkańców i pozwalają się lepiej wzajemnie poznać.
Dlatego Budżet Inicjatyw Społecznych skierowany jest do indywidualnych osób lub grup nieformalnych. Pierwszym krokiem – oczywiście po zapoznaniu się z Regulaminem, który precyzuje m.in. jakie projekty będą przyjmowane, kto może je zgłaszać – jest wypełnienie formularza zgłoszenia zadania. Każde zgłoszenie musi być poparte podpisami 30 mieszkańców Gminy.
Zgłoszenia weryfikuje Komisja powołana przez Wójta – tak powstaje ostateczna listę proponowanych zadań, na które głosują mieszkańcy. Głos można oddać, wykorzystując karty do głosowania, dostępne w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie, a także gotowe do pobrania w zakładce na gminnej stronie internetowej. Posiadacze Karty Mieszkańca mogą głosować elektronicznie na stronie internetowej. Propozycje, które uzyskają najwięcej głosów, otrzymują wsparcie z Budżetu Gminy.
W każdym roku odbywają się dwie edycje Budżetu – na każdą zarezerwowano 25 000 zł (czyli w każdym roku łącznie 50 000 zł).
W tej procedurze nie można proponować zadań inwestycyjnych – te w naszej Gminie zgłaszane są w ramach Planu Rozwoju Lokalnego.

Decyzją mieszkańców w 2018 roku mają zostać zrealizowane następujące wydarzenia:
- Biesiada u sąsiada
- Retro-Moto-Show
- Święto Pyry
- Turniej piłkarski Rodzinne Granie
- Turniej szachowy

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Lokalizacja: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne Telefon 61 895 92 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości