Budżet obywatelski Tarnów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tarnów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.03.2018
  2. Głosowanie 18.06.2018 - 27.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 29.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Tarnów 2018: zasady

Regulamin siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie zakładał, że koszty realizacji zadania musiały się zamknąć w przedziale od stu do pięciuset tysięcy złotych. Zgodnie z nim, projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego mogła być każda inicjatywa obywatelska obejmująca zadanie, które przyczynia się do rozwoju miasta, a w szczególności budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

Głosowanie odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną. Głosować mogli mieszkańcy, którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa, lub ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium. Na głosowanie mieszkańcy mieli czas od 18 do 27 czerwca. Wyniki ogłoszone zostały dwa dni później, a zwycięskie projekty będą realizowane w 2019 roku.

Jest ich w sumie pięć. To tężnia solankowa w pobliżu Góry św. Marcina, rozbudowa ulicy Wiśniowej, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej i kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte. Piąty projekt - „Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte” przekracza pulę środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zwiększenie środków będzie możliwe na etapie projektowania przyszłorocznego budżetu miasta.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tarnowa

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów Telefon +14 6882400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości