Budżet obywatelski Tarnów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tarnów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.03.2017 - 28.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.05.2017 - 22.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.06.2017
  4. Głosowanie 19.06.2017 - 28.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 30.06.2017
  6. Działania informacyjne 02.06.2017 - 18.06.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Tarnów 2017: zasady

W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie tarnowianie mogą wybierać spośród 17 zgłoszonych przez mieszkańców propozycji. Każda z nich musiała być wcześniej poparta podpisami co najmniej 100 mieszkańców i przejść weryfikację pod względem formalnym.

Maksymalny koszt pojedynczego projektu to pół mln zł, a minimalny - 100 tys zł. Głosowanie odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną. Głosować mogli mieszkańcy, którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa, lub ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium. W razie potrzeby Urząd Miasta Tarnowa umożliwiał techniczną pomoc w głosowaniu elektronicznym w miejscu pobytu tym mieszkańcom, którzy z racji wieku lub stanu zdrowia nie mogli tego zrobić samodzielnie.

Głosowanie odbywało się między 19 a 28 czerwca. Wyniki ogłoszone zostały 30 czerwca.

Zwycięskie projekty to: Strefa Rekreacji Terlikówka, na którą zagłosowało 1299 osób, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, wskazane przez 770 głosujących, remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina, wybrane przez 713 mieszkańców, fontanna dla Parku Sanguszków, która dostała 451 głosów i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej, wskazana przez 450 osób.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tarnowa

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów Telefon +14 6882400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości