Budżet obywatelski Tarnów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Tarnów 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.03.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.04.2019 - 23.04.2019
  3. Składanie odwołań 24.04.2019 - 26.04.2019
  4. Rozpatrywanie odwołań 28.04.2019 - 30.04.2019
  5. Głosowanie 10.06.2019 - 24.06.2019
  6. Ogłoszenie wyników 28.06.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Tarnów 2019: zasady

W ósmej już edycji tarnowskiego budżetu obywatelskiego na poszczególne zadania można przeznaczyć maksymalnie do 500 tys. zł.

Pod głosowanie poddanych zostało 26 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Tarnowa, które spełniły wymagania formalne oraz zostały zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020 roku została określona zarządzeniem i wynosi 3 945 852 zł.

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, każdy głosujący może wskazać dwa wybrane przez siebie projekty, a samo głosowanie odbywa się nie tylko, jak w ostatnich latach przez internet, ale również za pomocą tradycyjnych kart do głosowania. Głosować mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz osoby, które ukończyły 16 lat i są użytkownikami Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium. Głosowanie trwało od 10 czerwca do 24 czerwca.

Wciąż nie udało się jeszcze zrealizować kilku projektów z poprzednich lat, jak na przykład przebudowa fontanny w Parku Sanguszków. Fontanna ma być gotowa dopiero w przyszłym roku.

W roku 2019 zwyciężyły takie zadania, jak:
- Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych,
- Ogród włoski w Parku Sanguszków,
- Budowa ulicy Poziomkowej – etap 2,
- Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka,
- Budowa ulicy Czereśniowej – etap 1.

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tarnowa

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów Telefon +14 6882400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości