Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 31.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017
  4. Głosowanie 01.10.2017 - 08.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 12.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.01.2018

Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2017: zasady

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski,”, to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega, przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców zadań, zwanych „projektami”. Tryb glosowania został określony w regulaminie Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na rok 2018. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Tarnobrzegu. Zadaniem zgłaszanym w ramach Budżetu Obywatelskiego może być projekt ogólnomiejski – rozumiany, jako projekt służący mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczy on potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i który przyczynia się do społeczno- gospodarczego rozwoju miasta, oraz projekt osiedlowy – rozumiany, jako projekt, który ze względu na zakres lub właściwości zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 13 r.ż. od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tarnobrzega

Lokalizacja: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg Telefon 8226570
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości