Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Tarnobrzeg 2018: zasady

Zasady głosowania w Tarnobrzeskim Budżecie Obywatelskim
Podczas tegorocznego głosowania w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok nie ma zastosowania kryterium wieku. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega.

Warunkiem wzięcia udział w głosowaniu przez pełnoletniego mieszkańca Tarnobrzega jest okazanie Osiedlowej Komisji Wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość i podpisanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

Jestem mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu małoletnich mieszkańców Tarnobrzega jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę podpisując w lokalu, w którym odbywa się głosowanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

Jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/niej, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Małoletni/a jest mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega.
Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz na przetwarzanie jej/jego oraz moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udziału w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”
Jednocześnie informujemy:

Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień do udział
w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości głosowania.
Plakaty informacyjne Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego
W załaczniku znajduja się plakaty informacyjne Tarnobrezskiego Budżetu Obywatelskiego:

- plakat zapraszający do udziału w konultacjach i głosowaniu,

- plakaty z lista projektów dla poszczególnych osiedli Tarnobrzega,

- plakat dla prowadzenia kampanii wyborczej.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 13 r.ż. od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Tarnobrzega

Lokalizacja: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg Telefon +158226570
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości