Budżet obywatelski Szydłowiec 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szydłowiec 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.04.2018 - 31.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 10.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.07.2018
  4. Głosowanie 16.07.2018 - 14.08.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szydłowiec 2018: zasady

Kwota, jaka została przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 to 300 tysięcy złotych. Projekty można było zgłaszać w terminie od 4 kwietnia do 31 maja br. Budżet obywatelski daje możliwość decydowania, na co zostaną wydane gminne pieniądze. To także sposób, aby Mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej i mogli wpływać na zmiany w wizerunku naszego miasta i gminy.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że finansowane są tylko te projekty, które w drodze głosowania zostaną przez Mieszkańców uznane za ważne.

Zwycięskie projekty to "Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m", "Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III" oraz Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec Zielone Boisko w Szydłówku".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szydłowcu

Lokalizacja: ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec Telefon +48 6178630
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości