Budżet obywatelski Szydłowiec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Szydłowiec 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 31.03.2017 - 15.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 04.04.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 10.07.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.07.2017 - 15.07.2017
  5. Głosowanie 16.07.2017 - 14.08.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Szydłowiec 2017: zasady

Do głosowania w edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 dopuszczono 14 projektów. Trwało ono od 16 lipca do 14 sierpnia, odbywało się w 24 wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy oddali w sumie 6245 głosów (ważnych - 5506, nieważnych - 194, nieważnych z powodu głosowania przez jedną osobą więcej niż jeden raz - 545). 15 września 2017 roku odbyło się podsumowujące posiedzenie Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. Do realizacji w 2018 roku wybrano cztery projekty.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustalił listę projektów wybranych do realizacji w roku budżetowym 2018:
• Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las)
• Przebudowa miasteczka ruchu drogowego
• Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu ulicy Żołnierzy Września 1939 r. oraz części ul.Brzozowej
• Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów)

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szydłowcu

Lokalizacja: ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec Telefon +48 6178630
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości