Budżet obywatelski Szydłowiec 2015

Edycja budżetu:

2015

Budżet obywatelski Szydłowiec 2015: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 15.05.2018
 2. Maraton pisania wniosków 04.04.2018 - 31.05.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 31.03.2018 - 15.09.2018
 4. Składanie wniosków projektów 04.04.2018 - 31.05.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 10.07.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.07.2018 - 15.07.2018
 7. Składanie odwołań 15.07.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 15.07.2018
 9. Głosowanie 16.07.2018 - 14.08.2018
 10. Ogłoszenie wyników 16.08.2018 - 15.09.2018
 11. Działania informacyjne 31.03.2018 - 15.09.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2019 - 31.12.2019
 13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szydłowiec 2015: zasady

Kwota, jaka została przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 to 300 tysięcy złotych. Projekty można zgłaszać w terminie od 4 kwietnia do 31 maja br. Budżet obywatelski daje możliwość decydowania, na co zostaną wydane gminne pieniądze. To także sposób, aby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej i mogli wpływać na zmiany w wizerunku naszego miasta i gminy.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że finansowane są tylko te projekty, które w drodze głosowania zostaną przez mieszkańców uznane za ważne.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szydłowcu

Lokalizacja: ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec Telefon 48 6178630
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości