Budżet obywatelski Sztum 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sztum 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.11.2016 - 29.12.2016
  2. Głosowanie 24.01.2017 - 28.02.2017
  3. Realizacja projektów 01.03.2017 - 30.11.2017

Budżet obywatelski Sztum 2017: zasady

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć poprzez zgłaszanie, a następnie wybór w powszechnym głosowaniu zadań do realizacji w ramach wydzielonej w budżecie Miasta i Gminy Sztum kwoty środków finansowych.

Głosowanie jest możliwe za pomocą:
- interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej www.sztum.pl/bo-glosowanie
- lub wrzucenia karty do głosowania w wersji papierowej do urny znajdującej się obok punktu informacja, mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00 oraz w piątek od 7.30 do 14.00 lub
- wysłania karty do głosowania pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski" (decyduje data wpływu do Urzędu).

W sumie oddanych zostało 2503 kart. 2015 osób głosowało w sposób tradycyjny (karty papierowe), natomiast 488 oddało głosy przez Internet. Nieważnych kart było 125.

Poznaliśmy zadania, które w wyniku głosowania wybrali mieszkańcy w ramach sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Przypomnijmy, że do podziału było 200 tys. złotych, po 100 tys. zł dla okręgu nr 1 (Sztum z sołectwem Czernin) oraz nr 2 (pozostałe sołectwa gminy).

Okręg 1
* Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Czernin poprzez remont części chodników, w ciągu ulicy Donimirskich i ulicy Akacjowej - Czernin - 50 000,00 zł
* Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na osiedlu Sierakowskich - etap II
Sztum - 50 000,00 zł

Okręg 2
* Odnowa i wykończenie boiska do piłki nożnej w sołectwie Biała Góra - Biała Góra - 50 000,00 zł
* Poprawa warunków życia mieszkańców Barlewic poprzez budowę w centrum wsi 175mb chodnika wraz z obrzeżami - Barlewice - 50 000,00

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Telefon +48 55 640 63 03
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości