Budżet obywatelski Sztum 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sztum 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.11.2017 - 29.12.2017
  2. Głosowanie 05.02.2018 - 28.02.2018
  3. Realizacja projektów 01.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sztum 2018: zasady

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć poprzez zgłaszanie, a następnie wybór w powszechnym głosowaniu zadań do realizacji w ramach wydzielonej w budżecie Miasta i Gminy Sztum kwoty środków finansowych.

Głosowanie możliwe za pomocą:
za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej www.sztum.pl/bo-glosowanie lub
wrzucenia karty do głosowania w wersji papierowej do urny znajdującej się obok punktu informacja, mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00 oraz w piątek od 7.30 do 14.00 lub
wysłania karty do głosowania pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski" (decyduje data wpływu do Urzędu).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Telefon 48 55 640 63 03
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości