Budżet obywatelski Szprotawa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Szprotawa 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 18.05.2017 - 01.07.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 31.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 30.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2017
  5. Głosowanie 01.09.2017 - 30.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 10.10.2017
  7. Działania informacyjne 18.05.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Szprotawa 2017: zasady

Propozycje do budżetu obywatelskiego zgłosić może każdy mieszkaniec powyżej 16. roku życia, organizacja i instytucja działająca na terenie gminy. Każdy indywidualny wniosek mógł zawierać.maksymalnie 5 zadań. Głosowanie trwało miesiąc – od 1 do 30 września 2017 roku. Mieszkańcy wybierali spośród 13 zadań (pierwotnie, przed weryfikacją przez komisję konkursową, było ich 20, autorstwa 15 wnioskodawców). Karty do głosowania składać należało w siedzibie Urzędu Miasta i u sołtysów. Pula przewidzianych środków wynosi co roku 300 tys. zł.Głosowanie odbywało się bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, w sołectwach, ale i drogą elektroniczną. Po weryfikacji zgłoszeń odrzucono 7 propozycji z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, wykonanie wiązało się z wysokim ryzykiem terminowego ukończenia i konieczności wykonania badań odkrywkowych na terenie objętym strefą konserwatorską. Niektóre z zadań nie dotyczyły wydatków inwestycyjnych, a bieżącego utrzymania i konserwacji przez zarządców. Część przekraczała kwotę maksymalną 100 tys. zł przeznaczonych na każde z zadanie. Jedno z zadań odrzucono z powodu lokalizacji nie na terenie gm. Szprotawa.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szprotawie

Lokalizacja: Rynek 45, 67-300 Szprotawa Telefon 68 376 38 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości