Budżet obywatelski Szprotawa 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szprotawa 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 18.05.2018 - 31.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 31.07.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 30.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  5. Głosowanie 01.09.2018 - 30.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szprotawa 2018: zasady

To czwarta edycja budżetu obywatelskiego w gminie Szprotawa. W puli jest 300 tys. zł. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec gminy, który w roku 2018 kończy 16 lat. Spośród wstępnie zgłaszanych przez mieszkańców propozycji (od 1 czerwca do 31 lipca 2018 roku) komisja wybiera (do 30 sierpnia 2018 roku) zadania, które mogą być zrealizowane na terenie należącym do gminy. Każdy indywidualny wniosek może zawierać maksymalnie 5 zadań. Powinny one dotyczyć napraw, remontów. Ogłoszenie wyników głosowania podane zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej 10 października 2018 roku.
Zwycięskie zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
1. Przebudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach - 1056 głosów
2. Wymiana nawierzchni wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie - 952 głosy
3. Budowa boiska piłkarskiego we wsi Witków (etap I) - 940 głosów
4. Otwarta strefa aktywności przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie - 764 głosy

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szprotawie

Lokalizacja: ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa Telefon 68 376 25 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości