Budżet obywatelski Szemud 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szemud 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 31.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 11.09.2017
  3. Głosowanie 02.10.2017 - 16.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  5. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Szemud 2018: zasady

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. W konsultacjach udział wzięło ponad 1600 mieszkańców Gminy.

W wyniku konsultacji do realizacji w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego przyjęto dwa zadania:

1. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakupu sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw” - Bojano ul. Wybickiego 16 - 49.948 zł
2. Szkoła Jeleńska Huta : „Doposażenie pomieszczenia socjalno-dydaktycznego” - szkoła w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5 - 50.000 zł

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Szemud

Lokalizacja: ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud Telefon 58 676-44-23
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości