Budżet obywatelski Szczytno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Szczytno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 05.06.2017
  2. Głosowanie 20.06.2017 - 10.07.2017
  3. Ogłoszenie wyników 10.08.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Szczytno 2017: zasady

To już czwarta edycja budżetu obywatelskiego „Mój projekt na 2018 rok”. W jego ramach pełnoletni mieszkańcy Szczytna mogą zgłaszać swoje projekty. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 200 tysięcy złotych.
Projekty mogą dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych i zakupów rzeczowych w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno.
Projekty można było składać od 15 maja do 5 czerwca.
Głosowania trwało od 20 czerwca do 10 lipca. Głosy oddawać można było za pośrednictwem kart do głosowania oraz systemu elektronicznego.
W tym roku głosowanie wybrała propozycja "Budowy Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 – Trójeczka".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Szczytnie

Lokalizacja: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Telefon +89 6247200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości