Budżet obywatelski Szczuczyn 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Szczuczyn 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.02.2019 - 29.03.2019
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 02.01.2019
  3. Składanie wniosków projektów 05.08.2019 - 13.09.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.09.2019 - 19.09.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2019
  6. Głosowanie 30.09.2019 - 04.10.2019
  7. Ogłoszenie wyników 10.10.2019
  8. Działania informacyjne 10.10.2019 - 31.10.2019
  9. Konkurs na realizację projektów 13.10.2019 - 26.12.2019
  10. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Szczuczyn 2019: zasady

Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl. Musi być poparta podpisami przynajmniej 25 mieszkańców. Zadanie musi być możliwe do zrealizowania w ramach jednego roku. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy czyli dotyczące m.in.: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury fizycznej, zieleni.

Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego podlegają wstępnej weryfikacji formalnej, której dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostaje udostępniona mieszkańcom, którzy w wyznaczonym miejscu i czasie głosują na poszczególne zadania. Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Szczuczyn

Lokalizacja: Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn Telefon 862735080
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości