Budżet obywatelski Szczuczyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szczuczyn 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.09.2018 - 14.09.2018
  2. Maraton pisania wniosków 17.09.2018 - 05.10.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 16.04.2018 - 13.07.2018
  4. Składanie wniosków projektów 17.07.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.07.2018 - 30.07.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  7. Głosowanie 10.09.2018 - 14.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szczuczyn 2018: zasady

W budżecie gminy rok kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego 50.000 zł, w tym: na male projekty 15.000 zł, na duże projektu 35.000 zł.Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Szczuczyna.

Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl. Propozycja zadania musi być wstępnie poparta (na piśmie) przez co najmniej 25 mieszkańców miasta. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy.

W ramach tegorocznej edycji zrealizowane będzie jeden projekt: „Powstanie tablicy upamiętniającej wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległej Polski".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Szczuczyn

Lokalizacja: Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn Telefon 862735080
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości