Budżet obywatelski Szczuczyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szczuczyn 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 03.09.2018 - 14.09.2018
 2. Maraton pisania wniosków 17.09.2018 - 05.10.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 15.10.2018 - 19.10.2018
 4. Składanie wniosków projektów 22.10.2018 - 05.11.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.11.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.11.2018
 7. Składanie odwołań 08.11.2018 - 16.11.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 19.11.2018 - 23.11.2018
 9. Głosowanie 26.11.2018 - 10.12.2018
 10. Ogłoszenie wyników 12.12.2018
 11. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szczuczyn 2018: zasady

W budżecie gminy na 2019 rok kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego 50.000 zł, w tym: na male projekty 15.000 zł, na duże projektu 35.000 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Szczuczyn

Lokalizacja: Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn Telefon 862735080
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości