Budżet obywatelski Szczecin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Szczecin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 14.09.2017 - 04.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 07.06.2017 - 05.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.10.2017
  4. Głosowanie 30.10.2017 - 12.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 11.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Szczecin 2017: zasady

W Szczecinie po raz piąty mieszkańcy zdecydowali na co chcą wydać pieniądze w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji 8 mln zł pod hasłem "Miliony na pomysły".
Od 7 czerwca do 5 lipca –można było zgłaszać swoje pomysły, które zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół ds. SBO. Łącznie wpłynęło 202 propozycje.
Od 14 września do 4 października trwały spotkania, na których wnioskodawcy mogli przedstawić swoje projekty, zapoznać z nimi mieszkańców Szczecina i zachęcić do głosowania.
30 października rozpoczęło się głosowanie, które zakończyło się 12 listopada. Mieszkańcy mogli spośród 113 projektów. Pozytywnie ocenionych zostało 114, jeden projekt został wycofany przez autora już po etapie weryfikacji.

W tym roku mieszkańcy postawili na sport i rekreację. Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane z aktywnością fizyczną i ciekawym spędzaniem wolnego czasu.

W tegorocznej, piątej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 projektów. W tym roku podobnie jak w roku ubiegłym zadania podzielone były na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe. Do zagospodarowania było 8 milionów złotych.

Każdy z głosujących dysponował 3 głosami: 1 na projekty ogólnomiejskie, 1 na projekty dzielnicowe duże i 1 na projekty dzielnicowe małe.

W sumie w tym roku po weryfikacji wszystkich kart do głosowania, zarówno papierowych jak i elektronicznych w głosowaniu ważny głos oddało 26 378 mieszkańców, oddając 75 047 głosów.

Raport z głosowania - tylko ważne głosy:

Ogólna liczba głosujących – 26 378
Liczba głosujących papierowo – 128
Liczba głosujących elektronicznie – 26 250
Ogólna liczba głosów – 75 047
Liczba głosów papierowych – 378
Liczba głosów elektronicznych – 74 669

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zwycięskie projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego:
LISTA ZWYCIĘSKICH ZADAŃ SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH NA STADIONIE K.S ARKONIA SZCZECIN PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) ORAZ BUDYNKU SOCJALNEGO (4260 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PÓŁNOC

BUDOWA NOWOCZESNEGO KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL.NEHRINGA 69 (1107 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PRAWOBRZEŻE

FREEDOM SZCZECIN - NAJLEPSZY PLAC ZABAW W MIEŚCIE (2511 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ŚRÓDMIEŚCIE

REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO (704 głosy)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ZACHÓD

ZAKUP I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ Z SYSTEMEM OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA NAD BOISKIEM PIŁKARSKIM PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) O WYMIARACH 100M X 50 M (3635 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PÓŁNOC

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU ORAZ CHODNIKÓW NA OBIEKCIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. NEHRINGA (1096 głosów)
BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZCZELNEJ (717 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PRAWOBRZEŻE

SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI (2311 głosów)
RÓŻANE OGRODY II (808 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ŚRÓDMIEŚCIE

#SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWE MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA (946 głosów)
WITAJ W SZCZECINIE - MURAL NA MURZE PRZY ULICY OWOCOWEJ NA PRZECIW NOWEGO WYJŚCIA Z DWORCA (662 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ZACHÓD

BUDOWA STREFY SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) (4489 głosów)
BEZPIECZNY PARKING - BEZPIECZNE DZIECKO. BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53. (1759 głosów)

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Szczecin

Lokalizacja: Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Telefon 91 424 50 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości