Budżet obywatelski Szamotuły 2017

Budżet obywatelski Szamotuły 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 21.08.2017 - 12.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 30.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2017
  4. Głosowanie 07.10.2017 - 29.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Szamotuły 2017: zasady

W mieście i gminie Szamotuły po raz czwarty zorganizowano budżet obywatelski. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych mogli składać pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy w dniach od 21 sierpnia do 12 września 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu. Wartość zgłoszonego projektu nie mogła w tym roku przekraczać 150 tysięcy złotych. W sumie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w budżecie gminy zapisano zadania na kwotę 496.000 zł, w tym 300.000 zł na projekty miejskie i 196.000 zł na obszarze sołectw.. Zgłoszone wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim. Następnie burmistrz poddał pod głosowanie wybranych 12 pomysłów. Głosowanie - drogą elektroniczną, pocztą lub urna w UMiG trwało od 07.10.2017 do 29.10.2017. Wyniki podano 31.10.2017.

Do realizacji skierowano następujące zwycięskie projekty:
Rozbudowa remizy strażackiej w Przecławiu
Nowoczesna kuchnia w świetlicy w Otorowie
Nowoczesne łazienki w SP nr 1 w Szamotułach
Streetball i Street Workout przy ul. Kazimierza Wielkiego w Szamotułach

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Szamotuły

Lokalizacja: Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły Telefon 61 29-27-501
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości