Budżet obywatelski Szamotuły 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Szamotuły 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.09.2019 - 12.09.2019
  2. Głosowanie 14.10.2019 - 27.10.2019
  3. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Szamotuły 2019: zasady

W tym roku mieszkańcy Szamotuł mieli do wydania taką samą kwotę, jak rok wcześniej - pół miliona złotych. Zgodnie z ustaleniami Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego głosować można było na projekty gminne (o zasięgu miejsko – gminnym), wiejskie duże (sołectwa Gałowo, Otorowo i Pamiątkowo) oraz wiejskie małe (pozostałe sołectwa). Oczywiście projekt, który został zgłoszony sprawdzony był pod względem formalnym, czyli czy na przykład został zgłoszony przez mieszkańca gminy bądź uda się go zrealizować w ciągu roku (w BO w Szamotułach nie można realizować projektów etapami).

W wyniku głosowania największe poparcie otrzymały następujące pomysły:
PROJEKTY GMINNE:
1. Nowoczesne łazienki w SP nr 1 (projekt dotyczy generalnego remontu łazienek szkolnych).
2. Stroje-Zespół Folklorystyczny Szamotuły.
3. Doposażenie boiska w Gąsawach.

PROJEKTY WIEJSKIE DUŻE:
1. Instalacja fotowoltaiczna w Otorowie (Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,56 KW ma postać na budynku sali wiejskiej w Otorowie).
2. Kino w Gałowie (w ramach projektu planuje się emisję trzech seansów letniego kina plenerowego na terenie Sołectwa Gałowo).

PROJEKTY WIEJSKIE MAŁE:
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach.
2. Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach (prace będą obejmowały: usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów, odmulenie dna stawu, wykarczowanie trzciny i zarośli, przygotowanie terenu pod montaż pomostu).Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Lokalizacja: ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły Telefon 612927501
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości