Budżet obywatelski Szamotuły 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Szamotuły 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.08.2018 - 09.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 30.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2018
  4. Głosowanie 08.10.2018 - 20.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 31.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szamotuły 2018: zasady

Budżet obywatelski Szamotuł realizowany jest po raz piąty. Z budżetu obywatelskiego przegłosowanego w 2017 w tym roku zostaną zrealizowane dwa zadania w mieście Szamotuły i dwa zadania w gminie Szamotuły. Głosować na projekty może każda osoba fizyczna będąca stałym mieszkańcem Gminy, która ma ukończony
16 rok życia w dniu oddawania głosu. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:
1) każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy,
2) każda osoba prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa mająca
siedzibę na terenie Gminy,
pod warunkiem uzyskania poparcia co najmniej 30 mieszkańców Gminy.
Wśród projektów miejskich najwięcej, bo 258 głosów oddano na zadanie pn. „Ratujemy życie”. Projekt zakłada montaż defibrylatorów w obiektach użyteczności publicznej, a jego szacunkowa wartość, to nieco ponad 34 tys. zł. 230 osób z kolei zagłosowało na projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej (montaż stacjonarnych stacji naprawy rowerów oraz budowa 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z ławkami i stołami), którego realizacja wynieść ma 72 tys. zł. Ostatni z projektów miejskich – budowa placu zabaw przy ulicy Felińskiego, zyskał zaś poparcie 204 mieszkańców. Szacunkowa wartość zadania natomiast, to 150 tys. zł. W związku z tym, że w kategorii zadań miejskich do rozdysponowania było aż 300 tysięcy, wszystkie 3 propozycje będą mogły zostać zrealizowane.
]Z kolei wśród propozycji zadań sołeckich zwyciężyła budowa skateparku w Pamiątkowie, na którą zagłosowały 834 osoby (wartość zadania: 150 tys. zł) i to zadanie zostanie zrealizowane.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Lokalizacja: ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły Telefon 612927501
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości