Budżet obywatelski Szamotuły 2018

Budżet obywatelski Szamotuły 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 30.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.12.2018
  4. Głosowanie 08.10.2018 - 20.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 31.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Szamotuły 2018: zasady

Budżet obywatelski Szamotuł realizowany jest po raz piąty. Z budżetu obywatelskiego przegłosowanego w 2017 w tym roku zostaną zrealizowane dwa zadania w mieście Szamotuły i dwa zadania w gminie Szamotuły. Głosować na projekty może każda osoba fizyczna będąca stałym mieszkańcem Gminy, która ma ukończony
16 rok życia w dniu oddawania głosu. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:
1) każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy,
2) każda osoba prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa mająca
siedzibę na terenie Gminy,
pod warunkiem uzyskania poparcia co najmniej 30 mieszkańców Gminy.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- "Ratujemy Życie"
- Rowery - rozbudowa infrastruktury
- Budowa placu zabaw przy ul. Felińskiego
- Budowa skateparku w Pamiątkowie

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Szamotuły

Lokalizacja: Dworcowa 26, 64-500 Szamotuly Telefon 612927501
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości