Budżet obywatelski Świnoujście 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świnoujście 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 24.05.2018 - 01.10.2018
  2. Maraton pisania wniosków 24.05.2018 - 30.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 02.06.2018 - 30.06.2018
  4. Składanie wniosków projektów 02.06.2018 - 30.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2018 - 25.07.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.09.2018 - 22.09.2018
  7. Głosowanie 11.09.2018 - 22.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2019

Budżet obywatelski Świnoujście 2018: zasady

To czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Na wnioski z propozycjami w UM przyjmowane są od 2 do 30 czerwca 2017 r. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy: po jednym na projekty twarde i miękkie. Jeżeli, ktoś będzie chciał poprzez tylko jeden projekt (obojętnie miękki i czy twardy), to taki głos oczywiście też będzie ważny. Za nieważne uznane będą natomiast wszystkie karty do głosowania z więcej niż dwoma głosami lub dwoma ale oddanymi na projekty z tej samej grupy. Karty do głosowania znajdują się w punktach, w których można oddać głos (ich lista poniżej). Można też je pobrać ze strony internetowej www.swinoujscie.pl, zakładka „Budżet Obywatelski 2019”. Głosować można:

1) na Stanowisku Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5;

2) w Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1;

3) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 15;

4) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 1 – Osiedle Przytór-Łunowo, ul. Zalewowa 40;

5) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 2 – Osiedle Warszów, ul. Sosnowa 18;

6) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 3 – Osiedle Karsibór, ul. 1 Maja 40.

Oraz:

1) drogą elektroniczną, przesyłając wypełnioną, zeskanowaną kartę do głosowania na adres bik@um.swinoujscie.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”;

2) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Świnoujście (ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski

– 2018 GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Głosować może każdy mieszkaniec Świnoujścia, który ukończył 16 lat. Podobnie, jak w poprzednich edycjach budżetu, głosować mogą nie tylko osoby zameldowane w mieście, ale także wszyscy ci, którzy tu mieszkają, a z różnych przyczyn nie są zameldowani.


10 projektów, głosowani mieszkańców będzie realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego; po 5 z obu kategorii. Dzisiaj Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz oficjalnie podał wyniki głosowania mieszkańców oraz wręczył symboliczne czeki autorom zwycięskich projektów.

To już piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. W tym roku o głosy mieszkańców walczyło 17 projektów w dwóch kategoriach:

Tzw. twarde, czyli projekty inwestycyjne
Tzw. miękkie, czyli o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym
Cały BO 2019 to kwota 2,2 mln złotych; z podziałem 2 mln złotych na projekty twarde i 200 tysięcy złotych na miękkie.

Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć 500 tys. złotych, a prospołecznego, kulturalnego, oświatowego lub sportowego – 40 tys. złotych.

Głosować mogli wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Jedna osoba mogła na jednej karcie do głosowania oddać w sumie dwa głosy, po jednym w każdej kategorii.

Oddano 5 tysięcy 597 głosów, z tego niemal 92 procent ważnych.

Kategoria tzw. twardych

- cyfrowa rentgenodiagnostyka – lepsza jakość badań w szpitalu miejskim (ważnych głosów 1543)

- sztuczna ścianka wspinaczkowa (ważnych głosów 731)

- super plaża Warszów (ważnych głosów 656)

- zielony zakątek przy SOSW ulica Piastowska (ważnych głosów 576)

- laboratorium umysłu (ważnych głosów 524)

Kategoria tzw. miękkich

- bierzemy stres na warsztat. Pomagasz innym zadbaj o siebie (ważnych głosów 1287)

- sala doświadczania świata (ważnych głosów 977)

- z domu na podwórko (ważnych głosów 626)

- mali Einsteini – fizyka dla smyka (ważnych głosów 575)

- z Mieszkiem po zdrowie - szkolne centrum budowania, rekompensowania i kształtowania prawidłowej postawy ciała młodzieży i dorosłych (ważnych głosów 560)


Wartość wszystkich projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 to 2 mln 078 tys. 233 zł. Pozostałe z tzw. projektów twardych 121 tys. 767 złotych, zgodnie regulaminem, wróci do Budżetu Miasta.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Świnoujście

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście Telefon 91 321 31 93
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości