Budżet obywatelski Świętochłowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świętochłowice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.02.2017 - 28.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.03.2017 - 09.03.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.03.2017
  4. Głosowanie 10.03.2017 - 24.03.2017
  5. Ogłoszenie wyników 30.03.2017
  6. Realizacja projektów 01.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Świętochłowice 2017: zasady

Propozycje projektów mogą składać osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe lub czasowo w Świętochłowicach. Zadania (spełniające warunki zawarte w regulaminie) muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 40 mieszkańców danej dzielnicy. Następnie wnioski są oceniane pod względem formalnym przez powołaną do tego zadania komisję. Wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie od strony formalnej, przechodzą do kolejnego etapu – głosowania.

Po raz czwarty mieszkańcy Świętochłowic zdecydowali co chcą, aby powstało w ich dzielnicach. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło pół miliona złotych, po 100 tysięcy złotych na każdą z pięciu dzielnic Świętochłowic - Centrum, Chropaczów, Lipiny, Piaśniki i Zgoda. Wyniki poznaliśmy 30 marca. Od tego czasu rozpoczęła się realizacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego był plac zabaw w Chropaczowie przy ul. Ślęzan.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świętochłowicach

Lokalizacja: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice Telefon 32 349 18 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości