Budżet obywatelski Świętochłowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świętochłowice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.01.2018 - 14.02.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.02.2018 - 19.02.2018
  3. Głosowanie 26.02.2018 - 10.03.2018
  4. Ogłoszenie wyników 14.03.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Świętochłowice 2018: zasady

Propozycje zadań do realizacji można było składać w terminie od 26.01 do 14.02 br. Mogły to zrobić osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe lub czasowo w Świętochłowicach.
W tegorocznym budżecie obywatelskim świętochłowiczanie mieli do rozdysponowania 750 tysięcy złotych - po 150 tysięcy złotych na każdą z pięciu dzielnic: Centrum, Chropaczów, Lipiny, Piaśniki i Zgoda.

Wyniki tegorocznego głosowania:
Centrum
Organizacja stref gier i zabaw wraz z modernizacją obiektów sportowych na terenach przyszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1.

Chropaczów
Kompleksowa rozbudowa stref aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez wzbogacenie placu zabaw w rejonie ulic Chorzowskiej i Bieszczadzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz budowa tzw. „siłowni pod chmurką” dla dorosłych przy boisku na ul. Ślęzan. Oczyszczenie oczek wodnych na Osiedlu Brzezina oraz tereny użytku ekologicznego tzw. „lasek chropaczowski” wraz z nasadzeniem drzew/krzewów, jak również rewitalizacja traktu pieszo-rowerowego łączącego ulice Sudecką z Tatrzańską.

Piaśniki
Wykonanie miejsc parkingowych i placu zabaw przy ul. Krasickiego (działki ewidencyjne nr 1536, 1676, 1678).

Zgoda
Klimatyzacja i oświetlenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9.

Lipiny
Przebudowa i modernizacja placu zabaw, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę ich nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego 6.


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świętochłowicach

Lokalizacja: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice Telefon 32 349 18 23
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości