Budżet obywatelski Świerklany 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świerklany 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 05.02.2018 - 19.02.2018
  2. Maraton pisania wniosków 20.02.2018 - 31.05.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 05.02.2018 - 16.06.2018
  4. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 16.06.2018
  5. Głosowanie 01.09.2018 - 16.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Świerklany 2018: zasady

Mieszkańcy trzech sołectw zgłaszają swoje propozycje i pomysły. Podczas głosowania wyłonione zostaną najciekawsze pomysły. Każde z sołectw ma do dyspozycji 50 tys. zł.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc 1 września br., będą mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt w Świerklanach Górnych). Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).
Głosowanie polegać będzie na wypełnieniu ankiety (do pobrania i wydrukowania ze strony internetowej www.swierklany.pl zakładka Budżet Obywatelski; w wersji papierowej formularze ankiet dostępne będą w Urzędzie Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach).

Głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany odbywa się w dniach 1-16 września 2018 roku.

Głosujący mieli możliwość wyboru dwóch projektów.
Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia placu zabaw w Świerklanach Górnych oraz sport i zabawa - zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej.
W głosowaniu do realizacji wybrano oba projekty. Pierwszy z nich otrzymał 123, z kolei drugi 150 głosów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Świerklany

Lokalizacja: ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice Telefon 324327 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości