Budżet obywatelski Świerklany 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świerklany 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 16.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.06.2017 - 15.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.07.2017 - 15.08.2017
  4. Głosowanie 01.09.2017 - 16.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 17.09.2017 - 30.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świerklany 2017: zasady

W Gminie Świerklany realizowana była II edycja Budżetu Obywatelskiego. Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.
Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia. Wartość projektu nie mogła przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).
Do 16 czerwca mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W sumie wpłynęły 4 wnioski, z czego 2 zyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, 1 nie spełnił kryteriów merytorycznych i został odrzucony, natomiast wniosek ze Świerklanach Dolnych został wycofany przez wnioskodawcę. Weryfikacji zgłoszonych propozycji w dniach od 19 czerwca do 17 lipca dokonał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem było poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpiło w pierwszej połowie września.
W wyniku przeprowadzonego w dniach od 1 do 16 września głosowania mieszkańcy zdecydowali, że chcą rozbudowy Parku Hermana w sołectwie Świerklany Górne oraz budowy tężni solankowej w Jankowicach. Oba zadania stanowiły propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pierwszy z wniosków przewiduje zamontowanie urządzeń do ćwiczeń oraz elementów małej architektury (ławek, stojaków na rowery, itp.), a jego realizacja ma kosztować 46 500,00 zł. Drugim jest wspomniana wcześniej budowa tężni solankowej dla mieszkańców Jankowic i okolic, jako miejsca naturalnej regeneracji organizmu. Koszt realizacji tego projektu wnioskodawca oszacował na 50.000,00 zł.
Wyżej wymienione propozycje zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Świerklan Górnych i Jankowic. Każdy z mieszkańców sołectw mógł oddać tylko jeden głos (głosowanie internetowe lub tradycyjne – poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny), co po zakończonym głosowaniu było weryfikowane na podstawie peselu i nazwiska rodowego matki osoby głosującej. I tak, w przypadku Świerklan Górnych oddano w sumie 61 głosów, w tym 40 głosów ważnych i 21 nieważnych. Z kolei na projekt jankowicki zagłosowało 99 mieszkańców tego sołectwa, z czego 78 głosów było ważnych, a 21 nieważnych. Najczęstszym błędem, który powodował uznanie głosu za nieważny, było podanie błędnego nazwiska rodowego matki, zagłosowanie przed lub po terminie oraz oddanie głosu przez mieszkańca innego sołectwa.
Warunkiem wprowadzenia zadań do budżetu na 2018 rok było, aby projekty te uzyskały bezwzględną większość głosów mieszkańców danego sołectwa uprawnionych do głosowania (50 proc.+1). W przypadku obu zadań wszystkie głosy były na „tak”.


Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Świerklany

Lokalizacja: ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice Telefon 32 543 75 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości