Budżet obywatelski Świerklaniec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świerklaniec 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 06.03.2017 - 27.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.03.2017 - 27.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.04.2017 - 08.05.2017
  4. Głosowanie 01.06.2017 - 07.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 30.06.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świerklaniec 2017: zasady

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego w gminie Świerklaniec mieszkańcy czterech sołectw decydowali o podziale przyznanej kwoty. Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych okręgach składała się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.

Można było zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia w danym okręgu.

Wyniki tegorocznego głosowania:
Sołectwo Świerklaniec
1. „Szkoła naszych marzeń. Nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialne klasy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerklańcu” - koszt projektu : 60.260,00 zł

Sołectwo Nakło Śląskie
1. „Multimedialne programy edukacyjne dla klas I-III oraz żaluzji zaciemniających” - koszt projektu : 3.500,00zł
2. „Modernizacja biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim” - koszt projektu : 20.000,00 zł
3. „Zakup wyposażenia multimedialno - dydaktycznego dla Przedszkola w Nakle śląskim” - koszt projektu : 31.500,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło
1. „Utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło - ul. Skowronków (obok kościoła) - etap 1” - koszt projektu : 37.790,00 zł

Sołectwo Orzech
1. „Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzechu w dwa zestawy multimedialne, kształtki rehabilitacyjne oraz meble szkolne” - koszt projektu : 20.500,00 zł
2. „Poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego w Orzechu” - koszt projektu : 5.740,00 zł
3. „Wydanie publikacji "Dzieje Miejscowości Orzech”” - koszt projektu : 8.056,50 zł
4. „Budowa Monitoringu rejestrującego na obiekcie Gminnym przy ul. Wieczorków” - koszt projektu : 3.700,00 zł
5.. „Stworzenie Izby Pamięci i tradycji” - koszt projektu : 3.500,00 zł

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Świerklaniec

Lokalizacja: ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec Telefon 32 284-48-53
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości