Budżet obywatelski Świerklaniec 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świerklaniec 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.03.2018 - 26.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.03.2018 - 25.04.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.04.2018 - 07.05.2018
  4. Głosowanie 01.06.2018 - 11.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.06.2018
  6. Realizacja projektów 01.07.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świerklaniec 2018: zasady

Gmina Świerklaniec została podzielona na 4 okręgi – sołectwa. Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych okręgach (sołectwach) składa się z dwóch części: stałej – wynoszącej 20 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 10 zł.
Łącznie na projekty mieszkańców gmina przeznaczyła 200 tysięcy zł. Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne).
Projekty do budżetu (podpisane przez minimum 15 mieszkańców gminy Świerklaniec) można było składać od 5 do 26 marca. W tym czasie wpłynęło wpłynęło łącznie 13 projektów (6 projektów z sołectwa Orzech, 3 projekty z sołectwa Nakło Śląskie, 2 projekty z sołectwa Świerklaniec, 2 projekty z sołectwa Nowe Chechło).

Wyniki głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego:
Sołectwo Nakło Śląskie:
Zakup programów multimedialnych dla przedszkola w Nakle Śląskim - koszt: 3600,00 zł
Modernizacja i doposażenie w pomoce edukacyjne Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim - koszt: 19680,00 zł
Zakup wyposażenia kącika dla dzieci w Filii nr 1 w Nakle Śląskim - koszt: 3000,00 zł

Sołectwo Nowe Chechło:
Utwardzenie terenu na działkach nr 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło – ul. Skowronków (obok kościoła) – etap II - koszt: 37760,00 zł

Sołectwo Orzech:
Wymiana sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w Orzechu wraz z zakupem profesjonalnej maty gimnastycznej - koszt: 29601,08 zł
Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy - koszt: 3000,00 zł
„Impuls Życia” - wyposażenie sołectwa Orzech w urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), wspomagające pierwszą pomoc medyczną - koszt: 10610,00 zł
Budowa oświetlenia sportowo – rekreacyjno – kulturalnego - koszt: 21250,00 zł
Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 - koszt: 4937,11 zł
Zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła Orzech - koszt: 6000,00 zł

Sołectwo Świerklaniec:
Komputerowe rewolucje w Szkole Podstawowej w Świerklańcu - koszt: 46000,00 zł
Zdolne maluchy. Wyposażenie Przedszkola w Świerklańcu w sprzęt multimedialno – dydaktyczny - koszt: 14940,00 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Świerklaniec

Lokalizacja: ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec Telefon 32 284 74 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości