Budżet obywatelski Świecie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świecie 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2018 - 29.06.2018
  2. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 31.07.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 31.08.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 21.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 05.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Świecie 2018: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów. Musi to jednak dotyczyć zadań własnych gminy oraz terenów, których właścicielem jest gmina lub posiada ona prawo dysponowania tym gruntem na podstawie umowy.

Propozycje do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec gminy Świecie, który ukończył 16 lat. Propozycja projektu musi być poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców gminy Świecie, którzy ukończyli 16 rok życia.
Wstępnej opinii na temat propozycji projektów dokonuje właściwy wydział Urzędu Miejskiego. Weryfikuje on szacunkowy koszt projektu, ocenia, czy jest on możliwy do realizacji oraz czy projekt jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej. Ostateczną weryfikację przeprowadza zespół powołany przez Burmistrza Świecia złożony z radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.

Potem mieszkańcy głosują na konkretne projekty. Te, które zdobędą najwięcej punktów, są zrealizowane w kolejnym roku.

Tegoroczne głosowanie rozpocznie się 17 września.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świeciu

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie Telefon 52 333 23 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości