Budżet obywatelski Świecie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świecie 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 31.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  5. Składanie odwołań 01.09.2017 - 08.09.2017
  6. Głosowanie 25.09.2017 - 29.09.2017
  7. Ogłoszenie wyników 10.10.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świecie 2017: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów. Musi to jednak dotyczyć zadań własnych gminy oraz terenów, których właścicielem jest gmina lub posiada ona prawo dysponowania tym gruntem na podstawie umowy.
W jaki sposób zgłosić propozycje projektu do budżetu obywatelskiego? Może to zrobić każdy mieszkaniec gminy Świecie, który ukończył 16 lat.
Propozycja projektu musi być poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców gminy Świecie, którzy ukończyli 16 rok życia.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego najwięcej głosów uzyskała propozycja stworzenia siłowni plenerowej (na boisku przy SP w Grucznie).
Na kolejnych miejscach znalazły się następujące projekty:
- Sterylizacja kotek z terenów wiejskich gminy Świecie,
- Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy,
- Strefa wspinania dla dzieci i dorosłych Rock Park,
- Budowa Centrum Rekreacyjnego przy Parku i Zbiorniku Wodnym w Wiągu,
- Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogródków działkowych im. "Waltera" i "Nadwiślany".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świeciu

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie Telefon 52 333 23 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości