Budżet obywatelski Świecie 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Świecie 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2019 - 14.08.2019
  2. Głosowanie 30.09.2019 - 04.10.2019
  3. Ogłoszenie wyników 08.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Świecie 2019: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów. Musi to jednak dotyczyć zadań własnych gminy oraz terenów, których właścicielem jest gmina lub posiada ona prawo dysponowania tym gruntem na podstawie umowy.

Propozycje do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec gminy Świecie.

Mieszkańcy głosują na konkretne projekty. Każdy głosujący ma do 10 punktów do rozdysponowania na wybrane projekty. Te, które zdobędą najwięcej punktów, są zrealizowane w kolejnym roku.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świeciu

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie Telefon 52 333 23 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości