Budżet obywatelski Świebodzin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świebodzin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.08.2016 - 30.11.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.08.2017 - 15.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017 - 30.11.2017
  4. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 15.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 12.10.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.10.2017
  7. Głosowanie 16.10.2017 - 30.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 30.11.2017
  9. Działania informacyjne 01.06.2017 - 30.11.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świebodzin 2017: zasady

Budżet obywatelski gminy Świebodzin (na 2018 rok) wynosi 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać tzw. projekty małe (do 15 tys. zł) oraz tzw. duże (od 15 do 100 tys. zł). 100 tysięcy złotych z ogólnej puli przeznaczane jest na zadania małe, a 500 tysięcy na zadania duże.
Zgłoszeń dokonują mieszkańcy. Każdy może zgłosić maksymalnie trzy projekty. Każdy projekt musi mieć charakter inwestycyjny lub remontowy. Ważne, by był zaplanowany na terenie należącym do gminy oraz możliwy do realizacji w ciągu roku. Wartość projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Następnie ma miejsce weryfikacja zgłoszonych zadań. Następnie startuje głosowanie mieszkańców, które w tej edycji odbywało się od 16 do 30 października 2017 roku.
Do BO 2018 mieszkańcy zgłosili 27 projektów. Pozytywnie zostały zweryfikowane 23 zadania. Tzw. małych (do 15 tys. zł) w efekcie było 9, natomiast dużych (od 15-100 tys. zł) 14.
W październiku mieszkańcy decydowali na co przeznaczyć 600 tysięcy złotych. Największą liczbę głosów w kategorii zadań dużych, bo aż 1276, zdobyło zadanie dotyczące remontu pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kupieninie. Niewiele mniej zdobył projekt zakładający naprawę odcinka szlaku turystycznego przy jeziorze Trzcinno.
Rekomendowane do realizacji są również: budowa drewnianego pomostu na jeziorze Wilkowskim, Smart Plac, czyli miasteczko ruchu drogowego i gier podwórkowych przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie, a także doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gościkowie.
Łączny koszt wszystkich zadań to ponad 492 tysiące złotych. Wśród zadań małych mieszkańcy najchętniej głosowali na doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w zestaw miniorbit. Projekt opiewający na ponad 14 tys. zł zdobył 919 głosów.
W tym roku dzięki BO uda się też wybudować chodnik wzdłuż ulicy Żaków. Skorzysta także Świebodzińska Orkiestra Dęta, która 15 tysięcy złotych przeznaczy na zakup nowych instrumentów. Na tym nie koniec, bo przy jeziorze Wilkowskim powstanie solarne oświetlenie, natomiast na wieży ratuszowej zamontowane zostaną dwie lunety obserwacyjne, a przy ścieżkach rowerowych w gminie staną stacje naprawy rowerów. Projekty tzw. małe łącznie pochłoną ponad 103 tysiące złotych.
Będzie to już trzecia edycja BO w gminie Świebodzin.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świebodzinie

Lokalizacja: Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin Telefon 68 47 50 880
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości