Budżet obywatelski Świebodzin 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Świebodzin 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 22.08.2019 - 05.09.2019
  2. Maraton pisania wniosków 01.08.2019 - 15.08.2019
  3. Składanie wniosków projektów 01.08.2019 - 15.09.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.10.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.10.2019
  6. Głosowanie 16.10.2019 - 30.10.2019
  7. Ogłoszenie wyników 30.11.2019
  8. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Świebodzin 2019: zasady

Od 1 sierpnia do 15 września 2019 roku mieszkańcy gminy Świebodzin mogli składać propozycje projektów do realizacji w ramach edycji budżetu obywatelskiego na rok 2020. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel wyniesie 645 350 zł, w tym:

* 419 478 zł na zadania inwestycyjne tzw. duże, których koszt jest wyższy niż 15 000 zł, ale nie przekracza 100 000 zł
* 129 070 zł na zadania inwestycyjne tzw. małe, których koszt nie przekracza 15 000 zł,
* 96 802 zł na projekty miękkie - pod pojęciem projektu miękkiego rozumie się zadania nieinwestycyjne, wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których koszt nie przekracza 10 000 zł.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy Świebodzin, stale zamieszkały na jej terenie.

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim:
* od 1 sierpnia do 15 września 2019 roku: składanie przez mieszkańców gminy Świebodzin propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
* do 10 października 2019 roku: weryfikacja zgłoszonych propozycji
* do 12 października 2019 roku: publikacja zakwalifikowanych propozycji z podziałem na zadania duże, zadania małe i projekty miękkie
* od 16 do 30 października 2019 roku: głosowanie mieszkańców gminy Świebodzin nad zakwalifikowanymi propozycjami w podziale na zadania duże, zadania małe i projekty miękkie
* do 28 listopada 2019 roku: ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji i przekazanie burmistrzowi Świebodzina listy rekomendowanych zadań
* do 30 listopada 2019 roku: ogłoszenie wyników konsultacji

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świebodzinie

Lokalizacja: ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin Telefon 684750880
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości