Budżet obywatelski Świebodzin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świebodzin 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.08.2018 - 15.09.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 15.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.10.2018
  4. Głosowanie 16.10.2018 - 30.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 25.11.2018 - 30.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Świebodzin 2018: zasady

Pula na najciekawsze pomysły wynosi 600 tys. zł. W pierwszych dwóch edycjach do dyspozycji mieszkańców było natomiast 500 tys. zł. Każdy mieszkaniec mógł zgłosić maksymalnie trzy projekty. Zadania musiały mieć charakter inwestycyjny bądź remontowy i musiały dotyczyć terenu będącego w zarządzie gminy. Projekt musiał być też pomyślany tak, by jego realizacja była możliwa w ciągu jednego roku. Wartość projektu nie mogła przekroczyć 100 tys. zł. Od 1 sierpnia do 15 września mieszkańcy mogli składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. Do 10 października projekty były weryfikowane, a dwa dni później zakwalifikowane propozycje zostały opublikowane, z podziałem na zadanie małe (do 15 tys. zł) i duże (do 100 tys. zł). 16 października rozpocznie się głosowanie mieszkańców, trwało do końca miesiąca. W listopadzie poznaliśmy wyniki.
Zwycięskie projekty, zadania duże:
1. Wyposażenie wiaty integracyjno-rekreacyjno-rozrywkowej w Lubinicku w elektryczność, monitoring i niezbędne urządzenia - 1621 głosów
2. Modernizacja boiska sportowego w Rusinowie - 1333 głosy
3. Renowacja budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorach - 1117 głosów
4. Remont chodnika od strony północnej i południowej placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie - 917 głosów
5. Montaż ścianki parabolicznej do gry w tenisa na orliku, stolików do gry w szachy i chińczyka, ławki z przewijakiem dla matki z dzieckiem na obiektach rekreacyjnych przy ul. Słonecznej - 642 głosy
zadania małe:
1. Doposażenie placu zabaw (przy stawku) w Lubinicku - 1680 głosów
2. Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziszcze - 860 głosów
3. Oświetlenie odcinka ul. Słonecznej w Świebodzinie - 607 głosów
4. Renowacja i rozbudowa ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie - 432 głosy
5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Wilkowie - 364 głosy
6. Wiata biesiadna przy świetlicy wiejskiej w Ługowie - 345 głosów
7. Tablica informacyjno-reklamowa Muzeum Regionalnego w Świebodzinie przy pomniku Chrystusa Króla - 180 głosów

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świebodzinie

Lokalizacja: ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin Telefon 68 4750880
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości