Budżet obywatelski Świdnik 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świdnik 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.08.2018 - 13.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.09.2018 - 27.09.2018
  3. Głosowanie 24.09.2018 - 08.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 11.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Świdnik 2018: zasady

Mieszkańcy Świdnika po raz czwarty mogli decydować o tym na co przeznaczona zostanie część budżetu ich miasta. Projekty do budżetu obywatelskiego zgłaszali mieszkańcy gminy miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 13. rok życia.Głosowanie zaczęło się 24 września i trwało do 8 października. Spośród 27 projektów mieszkańcy wybrali do realizacji 11. W przyszłym roku w Świdniku powstanie strefa aktywnego seniora i place zabaw dla dzieci o obniżone sprawności ruchowej, dla osób na wózkach inwalidzkich.Utworzony zostanie park rozrywki-wybieg dla psów. Rowerzyści doczekają się nowej ścieżki rowerowej łączącej u;. Maja - ul. Kościuszki. Inne ważne projekty, które poparli Świdniczanie dotyczą m.in. najmłodszych mieszkańców. Najwięcej głosów, 613, zdobył projekt Muzyczne wieczory u św. Kingi, to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów. Na drugim miejscu jest Pomagajka II - 575 głosów, skierowany do dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz i konsultacji fizjoterapeutycznych. Trzecie miejsce zajął projekt na Dobry początek IV z liczbą głosów 570.Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej.
Pozostałe projekty do realizacji:
Dajmy im szansę III
Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich
Mały świat II
Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Świdnik

Lokalizacja: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik Telefon 81 7517609
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości