Budżet obywatelski Świdnik 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Świdnik 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.08.2018 - 01.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.09.2018
  3. Głosowanie 30.09.2018 - 01.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świdnik 2018: zasady

Mieszkańcy Świdnika po raz czwarty mogą decydować o tym na co przeznaczona zostanie część budżetu ich miasta. Projekty do budżetu obywatelskiego mogli zgłaszać mieszkańcy gminy miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 13. rok życia.
Dokładny harmonogram zostanie dopiero podany do wiadomości na przełomie sierpnia i września.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Świdnik

Lokalizacja: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik Telefon 81 7517609
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości